อุปกรณ์ที่ต้องมีในการเลี้ยงปลาทะเล

by

นอกจากอุปกรณ์พื้นฐาน คือ ตู้เลี้ยง อุปกรณ์ทำคลื่น ระบบกรอง แล้วสิ่งที่ผู้เลี้ยงปลาทะเล ควรจะมี คือ ตู้กักโรคปลา เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความเค็มของน้ำ เทอร์โมมิเตอร์ ชุดทดสอบน้ำ โดยเฉพาะชุดทดสอบแอมโมเนีย ชุดทดสอบไนไตรต์ ชุดทดสอบความเป็นด่างของน้ำ(Alkalinity) และความเป็นกรด-ด่าง(pH)

สำหรับผู้ที่จริงจังกับการเลี้ยงปลาทะเลอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม ตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น เครื่องทำความเย็นของน้ำ โปรตีนสกิมเมอร์ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือโอโซน รวมทั้งเครื่องมือหรือชุดทดสอบคุณภาพน้ำชนิดต่างๆเพิ่มเติม เช่น เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH) เครื่องวัดรีดอกซ์ ชุดทดสอบไนเตรต เป็นต้น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้การเลี้ยงปลาทะเลง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแค่อุปกรณ์พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นก็เพียงพอหากผู้เลี้ยงมี ความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ต่อการเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ที่ต้องมี

1. ที่วัดความเค็ม ถ้าเป็นไปได้ใช้แบบกล้องวัดความเค็มจะดีที่สุด

2. Protein Skimmer

3. ไฟสำหรับเลี้ยงปลาทะเล อาจจะเป็น T5HO / MH / LED

3.1 กรณ๊ตู้เลี้ยงปะการัง ควรมีไฟอย่างน้อย 4 หลอด และใช้หลอดที่มีคุณภาพจะทำให้ปะการังโต หากใช้หลอดไม่มีคุณภาพอาจจพทำให้ปะการังโทรมลงได้ และควรเปลี่ยนหลอดทุกๆ 1 ปี

3.2 กรณ๊ใช้ MH ควรรักษาอุณหภูมิให้ดี และใช้หลอดที่มีคุณภาพจะทำให้ปะการังโต หากใช้หลอดไม่มีคุณภาพอาจจพทำให้ปะการังโทรมลงได้ และควรเปลี่ยนหลอดทุกๆ 1 ปี

3.3 กรณ๊ใช้ LED ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED นั้นสามารถเลี้ยงปะการังได้จริง (รายชื่อที่ทางเรารับรอง เช่น Ai Hydra , Ai Vega , Sunledking)

4. อุปกรณ์วัดและควบอุณหภูมิ เพื่อไม่ให้ตู้ปลาร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส หากร้อนเกินจะทำให้ปะการังตายได้ และหากเย็นเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาได้ ตู้ปลาทะเลไม่ควรเย็นเกิน 24 องศาเซลเซียส

พัดลม นำมาเป่าลงน้ำสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 2 องศา

Chiller ใช้เพื่อทำความเย็นให้ตู้ปลา

Heater กรณ๊ที่ตู้ปลาเย็นเกินไปหรือมัแอร์เป่าลงตู้ปลา

5. ชุดอุปกรณ์ทดสอบค่าน้ำที่เชื่อถือได้ เช่น Salifert , Redsea , API, Tetra Test

6. หินเป็น

7. แบคทีเรียเพื่อเร่งการเซ็ตตัวของระบบ เช่น API Quickstart , Biodigest , Bioclear., Redsea Reef Mature Pro Ki

8. เกลือสำหรับทำน้ำทะเล มีให้เลือกมากมายทั้งผลิตในประเทศและนำเข้า เช่น

เกลือคุณภาพสูงที่นำเข้า เช่น Tropic Marin , Aquavitro , Seachem , H2Ocean , Redsea , Reefcrystal

เกลือที่ผลิตในประเทศ เช่น Marinium , Blue Ocean

 

 

ตัวอย่างอุปกรณ์การเลี้ยงปลาทะเล

เครื่องมือวัดความหนาแน่นของน้ำ (วัดความเค็ม)

อุปกรณ์วัดความเค็มเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์วัดความเค็มแบบตวงที่มีราคาถูก จะทำให้ค่าความเค็มเพี้ยนจนปลาและปะการังมีปัญหาได้

อุปกรณ์วัดความเค็มที่นิยมมี 2 ชนิด

1. Hydrometer (ที่วัดความเค็มแบบตวง)

2. Refractometer (กล้องวัดความเค็ม)

อุปกรณ์วัดความเค็มแบบตวง (Hydrometer) ของ Redsea ให้ผลการวัดที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อย

img_red-sea-salt_hydrometer

วิธีการใช้ ล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นจุ่ม Hydrometer เพื่อตักน้ำในตู้ขึ้นมา ให้สังเกตุเข็มของ Hydrometer จะมีการลอยขึ้นชี้เลขความเค็ม

ข้อควรระวัง อาจจะมีฟองอากาศขนาดเล็กเกาะอยู่บริเวณเข็มทำให้เข็มลอยมากเกินไป ต้องตรวจสอบดีๆ

อุปกรณ์วัดความเค็มที่ให้ค่าเพี้ยนน้อยมากนั่นคือ กล้องวัดความเค็ม

RefractometerBox

ค่าความเค็มที่เหมาะสมในน้ำทะเลคือ 30 – 34 ppt.

ตารางด้านล่างใช้เทียบค่าความเค็มในอุณหภูมิที่ 25 องศาเชลเซียส กับเครื่องมือวัดความเค็ม

โดยค่าหลังจากการเปรียบเทียบแล้วควรอยู่ที่ 1.021 – 1.025

S.G. at 25°C/77°F

Salinity

1.018

26.9

1.019

27.8

1.020

28.7

1.021

30.6

1.022

31.5

1.023

33.4

1.024

34.3

1.025

36.2

1.026

37.1

 

ชุดทดสอบน้ำ ใช้ตรวจหาความเป็นพิษของน้ำ NO2/NO3

0020_NitritrNitrate-TK.jpg

สำหรับวิธีใช้ โปรดศึกษาได้ในคู่มือที่แนบมาในกล่องเพราะแต่ละแบรนด์มีการใช้งานไม่เหมือนกัน

ค่าคุณภาพน้ำทะเลที่ดี

Nitrate (NO3 ) น้อยกว่า 5mg/l

Nitrite (NO2 ) 0 mg / l

หมายเหตุ : บางแบรนด์อาจแยกขายชุดทดสอบ NO2 และ NO3

ชุดทดสอบน้ำ ใช้ตรวจค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH/KH)

0022_pH_Alkalinity-TK.jpg-copy

สำหรับวิธีใช้ โปรดศึกษาได้ในคู่มือที่แนบมาในกล่องเพราะแต่ละแบรนด์มีการใช้งานไม่เหมือนกัน

ค่า pH ควรอยู่ที่ 8.1 – 8.4

ค่า KH เป็นค่าที่ช่วยให้ปะการังสามารถดึง Cabonate ในน้ำเพื่อใช้ในการสร้างโครงสร้างปะการัง ค่านี้มักจะตกลงบ่อย เมื่อค่า KH ตกจะทำให้ pH ไม่เสถียร ดังนั้นเราจึงควรจะรักษา KH ให้คงที่ ด้วยการเติมแร่ธาตุ (อ่านได้ในบทความต่อไปครับ)
ค่า KH ควรอยู่ที่ระดับ 8-12

ด้านล่างนี้เป็นอุปกรณ์ชุดทดสอบที่จำเป็นต้องมีใช้ในการเลี้ยงปะการัง

ปะการังโครงแข็งใช้แคลเซียม (Calcium) /แมกนีเซียม (Magnesium) /บัฟเฟอร์ (Alkalinity หรือ KH) ในการสร้างโครง หากมีแคลเซียมในน้ำน้อยเกินไปจะไม่สามารถโตได้และอาจจะทำให้เกิดปัญหาร่อน และหลุดจากโครงเนื่องจากไม่สามารถตรึงแคลเซียมมาซ่อมแซมเนื้อเยื่อเพื่อให้ ยึดติดกับโครงได้

Calcium Test Kit (Ca)

1775X1197_0004_Calcium-TK.jpg1

 

ค่า Calcium ควรอยู่ที่ 380 – 450 ppm

Magnesium Test Kit

1775X1197_0017_Magnesium-TK.jpg

ค่า Magnesium ควรอยู่ระดับ 1200 – 1300

ตัวอย่างเกลือที่ใช้ทำน้ำทะเล

Redsea มี 2 เกรด

1. เกรดเร่งโตสำหรับปะการังที่เป็นโครงแข็ง Coral Prosalt

2. เกรดปกติ

Red-Sea-Salts-New

Aquavitro

salinity_large

เป็นเกลือคุณภาพสูงจาก Seachem มาพร้อมระบบฝาปิดแบบ Auto Lock

ข้อควรระวัง อย่าให้มือเปื้อนเกลือและโดนน้ำอาจจะทำให้มือพองได้เนื่องจากเนื้อเกลือได้เอาความชื้นออกมากทำให้ใช้ปริมาณเกลือต่อน้ำน้อยลง

H2OCean

อีกแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

Salt_1