Encrusting gorgonian หรือ Star ฮ่องกง

by

ลักษณะทั่วไป

คนไทยจะเรียกว่า Star ฮ่องกง

อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและเป็นแผ่นสีน้ำตาล / ขาว หรือชมพู บริเวณฐานที่ติดกับหินเป็น ต่างกับ Starpolyp ที่มีฐานมีสีม่วง

มีหนวดสีน้ำตาล,เขียวสะท้อนแสง,ขาว

หนวดมีทั้งหมด 8 แฉก บางสายพันธุ์มีสีขาวอยู่ด้านใน ด้านนอกมีสีน้ำตาล และมีวงกลมอยู่ตรงกลางเป็นสีขาว

เลี้ยงยากกว่า Star Polyp นิดหน่อยเนื่องจากบริเวณฐานไม่สูงขึ้นมาเหมือน Star polyp

บริเวณฐานของ Encrusting gorgonian จะเรียบเป็นแผ่นไปเลยทำให้เกิดตะไคร่ได้ง่ายมากและทำให้ไม่บาน

ชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรง

สังเคราะห์แสง ชอบแสงค่อนข้างปานกลาง – แสงจัด

ไม่เหมาะกับตู้ที่ตั้งในช่วงแรกๆ เนื่องจากเมื่อตะไคร่ไปขึ้นบนฐานแล้วจะทำให้ไม่บาน

สีอื่นๆ

Encrusting