Rock Flower Anemones

by
Anemone สามารถเดินได้ และ หนวดของ Anemone มีพิษ

โปรดระวังและสวมถุงมือทุกครั้งในการจับ

Anemone จะเดินหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวมันเองแต่อย่างไรก็ตามหากเดินแล้วหนวดไปชมกับปะการังอื่นๆอาจจะเกิดปัญหาได้

ปลาการ์ตูนไม่เล่นแอนนีโมนชนิดนี้

ลักษณะทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์ Epicystis crucifer

มีสีสันสดใส มีขนาดน้อยกว่า 8 นิ้ว ส่วนใหญ่จะมีสีชมพู ม่วง เขียว ลักษณะหนวดจะมี 2 แบบแบบมีลวดลายและไม่มีลวดลาย

หาพบได้บริเวณแถบฟลอริด้าในทะเลแคริปเบียน

ปลาการ์ตูนไม่เล่นแอนนีโมนชนิดนี้

สายพันธุ์ที่บริเวณหนวดที่มีลวดลายจะมีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆ แต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็นคนละสายพันธุ์กัน

ชอบเกาะอยู่บริเวณหิน ถ้าวางไว้บนพื้นทรายมักจะฝังตัวเองลงไปอยู่ใต้พื้นทราย

แสง

Anemone ชนิดนี้เป็น Anemone ที่เลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องยากปรับตัวยากกับแสงไฟ

ต้องใช้แสงค่อนข้างมากในการเลี้ยง อย่างน้อยควรเป็น MH150W สำหรับตู้สูงน้อยกว่า 20″

LED ต้องเป็นคลื่นแสงที่เหมาะสม ใช้กับตู้ที่เลี้ยงสูงไม่เกิน 20″ ( Ai Hydra , Ai Vega , Sunledking )

การที่ได้รับคลื่นแสงไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอาการฟอกขาว,สีเปลี่ยน,และตายลงในที่สุด

การให้อาหาร

โดยปกติแล้วจะสังเคราะห์แสง แต่หากได้รับมาในสภาพที่ค่อนข้างโทรมอาจจะต้องให้กุ้งสั้บเป็นชิ้นบริเวณปากของมัน ถ้าได้รับมาในสภาพที่ดีและแข็งแรง หนวดสามารถจับอาหารเข้าปากได้เอง ควรให้อาหารทุกๆ 3 วัน เพื่อป้องกันการจับปลากิน..

การขยายพันธุ์

ไม่สามารถแบ่งตัวได้ ไม่สามารถตัดได้ ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้น

ลูกจะมีลักษณะตัวเล็กๆรูปร่างคล้าย Aiptasia แต่ไม่เหมือน เนื่องจากมีสีสันมากกว่า

Rock_Anemone_Green

Red-Flower-Anemone

gallery_65952_3_1356252557_54893

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA