Star Polyps

by

ลักษณะทั่วไป

อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและเป็นแผ่นสีม่วงบริเวณฐานที่ติดกับหินเป็น

มีหนวดสีน้ำตาล บริเวณปลายหนวดมีสีเขียวสะท้อนแสง

หนวดมีทั้งหมด 8 แฉก บางสายพันธุ์มีสีขาวเป็นวงกลมอยู่ตรงกลาง

สายพันธุ์ที่หายากจะมีวงกลมตรงกลางเป็นสีเขียว

ชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรง

สังเคราะห์แสง ชอบแสงค่อนข้างปานกลาง – แสงจัด

ไม่เหมาะกับตู้ที่ตั้งในช่วงแรกๆ เนื่องจากเมื่อตะไคร่ไปขึ้นบนฐานแล้วจะทำให้ไม่บาน

คนชอบสับสนกับ Star ฮ่องกง

สายพันธุ์ที่หายาก

DSC_8117-Edit