Black Damselfish

by

ชื่อไทย: ตะกรับหัวเหลือง
ชื่อสามัญ: Black Damselfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Neoglyphidodon melas (Cuvier, 1830)
เขตการกระจายพันธุ์: พบได้ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก
ขนาด: โตเต็มที่ราว 16 ซม. (6 นิ้ว)

อุปนิสัย:

ก้าวร้าวมาก เมื่อยังเล็กจะมีสีขาวเหลือง แต่สีจะเปลี่ยนเป็นสีดำทั่วทั้งตัวในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ควรเลี้ยงรวมกับปลาที่มีขนาดเล็กกว่า แต่สามารถใส่รวมกับปลาที่ก้าวร้าวกว่าได้