Black-Tailed Humbug

by

ชื่อไทย: ม้าลายนอก
ชื่อสามัญ: Black-Tailed Humbug
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dascyllus melanurus (Bleeker, 1854)
เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ขนาด: โตเต็มที่ราว 8 ซม. (3 นิ้ว)

อุปนิสัย:

เด็มเซลชนิดนี้เป็นที่นิยมแก่ผู้เลี้ยงมือใหม่ๆ มาก สามารถเลี้ยงเป็นฝูงเล็กๆ ได้ มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มบ้างเล็กน้อย ปราดเปรียว ว่องไว ว่ายไม่ออกไปไกลจากกองหินที่อาศัย ค่อนข้างก้าวร้าวกับปลาที่มีขนาดเล็กกว่า หรือปลาที่ใส่ลงไปทีหลัง ควรเป็นปลาตัวท้ายๆ ที่ใส่ลงไปในตู้

หมายเหตุ:

  • ปลาชนิดนี้รูปร่าง และสีสันคล้ายคลึงกับปลาม้าลายไทย (Dascyllus aruanus) มาก แถบสีดำบริเวณหน้าจะมีสีดำสนิท และมีปลายหางสีดำ