Blue-Face Angelfish

by

อุปนิสัย:

เป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อายและตื่นตกใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็จะค่อนข้างก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาในกลุ่มเดียวกันเอง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารสด และสามารถฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ไม่ยากนัก ควรใส่ลงไปในตู้เป็นตัวหลังๆ เพื่อป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งกับปลาตัวอื่นๆที่มีรูปร่างหรือลักษณะใกล้ เคียงกัน

หมายเหตุ:

  • เมื่อยังเล็กจะมีลวดลายบนพื้นลำตัวเป็นขีดสีฟ้าตรงสลับขาว ลักษณะใกล้เคียงกับลูกปลาสินสมุทร แต่จะมีทรงลำตัวยาวกว่า เป็นปลาที่เปลี่ยนลายได้ค่อนข้างเร็ว ปลาขนาดเพียงสามนิ้วบางตัวก็เปลี่ยนลายจนหมดแล้ว ความที่เป็นแองเจิลขนาดใหญ่ที่งดงามสะดุดตาเป็นอย่างมาก ทำให้หลายๆคนชื่นชอบปลาชนิดนี้เป็นอย่างมาก
  • สามารถพบได้ในเมืองไทย แต่มีเพียงส่วนน้อยที่จะจับขึ้นมาขาย เพราะว่าปลาที่พบในไทยนั้นโดยมากจะมีขนาดใหญ่เกินความต้องการ(ไม่ต่ำกว่า หนึ่งฟุต) ปลาที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศเป็นปลานำเข้าแทบทั้งหมด
  • มีรายงานการพบลูกผสมของปลาชนิดนี้กับมาเจสติก (Pomacanthus navarchus) และซิกส์บาร์ (Pomacanthus sexstriatus) ในธรรมชาติ