Blue-Lined Angelfish

by

อุปนิสัย:

ในช่วงแรกเป็นปลาที่ตื่นตกใจค่อนข้างง่าย ตามธรรมชาติพบเป็นฝูงเล็กๆ ประกอบไปด้วยปลาสองถึงสามตัว ปลาขนาดเล็ก และขนาดกลางปรับตัวให้เข้ากับสภาพในที่เลี้ยงได้ดี ในขณะที่ปลาขนาดใหญ่มักไม่กินอาหาร หรือบ้างครั้งอาจจะยอมอดจนตายได้ ช่วงแรกควรให้อาหารสดเช่นไรทะเล หรือหอยลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของปลา หลังจากนั้นค่อยฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปต่อไป เป็นปลาที่ไม่ค่อยพบในตลาดปลาบ้านเรา

รายละเอียด

ชื่อไทย: บลูไลน์แองเจิล
ชื่อสามัญ: Blue-Lined Angelfish, Bluestripe Angelfish,
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chaetodontoplus septentrionalis (Temminck & Schlegel, 1844)
เขตการกระจายพันธุ์: ทะเลจีนใต้  จีน ไต้หวัน เวียดนาม และญี่ปุ่น
ขนาด: โตเต็มที่ราว 26 ซม. (10 นิ้ว)

หมายเหตุ:

  • ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้เพื่อจำหน่ายในประเทศไต้หวัน ลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์มีสภาพดี เลี้ยงได้ง่ายกว่าปลาที่จับมาจากธรรมชาติมาก ปลาบางตัวที่พบในเวียดนาม จะมีหน้าสีฟ้าเป็นปื้นมากกว่าตัวอื่นๆ