Bluespotted Angelfish

by

อุปนิสัย:

เป็นปลาที่ตื่นตกใจค่อนข้างง่าย ไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงได้ง่าย ในขณะที่ปลาขนาดใหญ่มักไม่กินอาหาร หรือบางครั้งอาจจะยอมอดจนตายได้ ช่วงแรกควรให้อาหารสด เช่นไรทะเล หรือหอยลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของปลา หลังจากนั้นค่อยฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปต่อไป รักสงบ ไม่ก้าวร้าว เลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ดี

รายละเอียด

ชื่อไทย: บลูสปอต
ชื่อสามัญ: Bluespotted Angelfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chaetodontoplus caeruleopunctatus (Yasuda & Tominaga, 1976)
เขตการกระจายพันธุ์: เป็นปลาเฉพาะถิ่นของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ พบมากรอบเกาะซีบู
ขนาด: โตเต็มที่ราว 14 ซม. (5.5นิ้ว)

หมายเหตุ:

มีจำนวนน้อย มักถูกส่งปะปนมากับเกรย์โพมา (C. melanosoma)