Clark’s Amemonefish

by

ชื่อไทย: การ์ตูนลายปล้อง, การ์ตูนปล้องส้ม

ชื่อสามัญ: Clark’s Amemonefish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)

เขตการกระจายพันธุ์: กระจายพันธุ์กว้างในเขตอินโด-แปซิฟิก

ขนาด: โตเต็มที่ราว 14 ซม. (5.5 นิ้ว)

อุปนิสัย

ก้าวร้าว แต่เป็นปลาการ์ตูนที่สวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่ง มีสีสันและลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่พบ ปลาที่พบจากทะเลอันดามันของไทยจะมีสีดำขลับ ตัดกับแถบขาว ขอบครีบทุกครีบและปากจะมีสีเหลืองสด หรือส้มในบางครั้ง สามารถกินได้ทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารสด

หมายเหตุ

เป็นปลาการ์ตูนที่มีความแปรผันของลวดลายและสีสันสูงมาก