Convict Surgeonfish

by

อุปนิสัย:

เป็นแทงก์ที่ค่อนข้างรักสงบ แม้แต่กับพวกเดียวกันเอง สามารถเลี้ยงรวมกันหลายตัวได้เป็นอย่างดี แต่ต้องใส่ลงไปพร้อมๆกัน ควรเป็นแทงก์ชนิดแรกๆ ที่ใส่ลงตู้ มิฉะนั้นจะถูกรังแกจากแทงก์อื่นๆ ได้ง่าย

รายละเอียด

ชื่อไทย: คอนวิกท์แทงก์
ชื่อสามัญ: Convict Surgeonfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758)
เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก
ขนาด: โตเต็มที่ราว 26 ซม. (10 นิ้ว)

หมายเหตุ:

เป็นปลาที่เลี้ยงได้ไม่ง่ายนัก ค่อนข้างเปราะบางต่อคุณภาพน้ำ