Eibl’s X Halfblack

by

อุปนิสัย:

เหมือนกับพ่อและแม่ปลา เป็นปลาที่ไม่ก้าวร้าวมากนัก เลี้ยงในตู้ปะการังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ได้ แต่อาจจะมีการตอดบ้างเล็กน้อย

หมายเหตุ:

เนื่องจากเป็นปลาลูกผสมตามธรรมชาติ ทำให้สีสัน และลวดลายของปลาแต่ละตัวแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับตัวปลาว่าได้รับเชื้อทางพ่อ หรือทางแม่มากกว่ากัน จากในภาพจะสังเกตุได้ว่าปลามีแถบสีส้มจางกว่าหมอส้ม และมีครีบล่างสีดำเหมือนฮาล์ฟแบล็ค ซึ่งเป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างปลาทั้งสองชนิด

ชื่อไทย:  หมอส้มไฮบริด
ชื่อสามัญ: Eibl’s X Halfblack
ชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge eibli X Centropyge vroliki
เขตการกระจายพันธุ์: แทบทั้งหมดมาจากน่านน้ำของประเทศอินโดนิเซีย
ขนาด: 13 ซม. (5 นิ้ว)