Goldflake Angelfish

by

ชื่อไทย: โกลด์เฟลคแองเจิล

ชื่อสามัญ: Goldflake Angelfish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Apolemichthys xanthopunctatus (Burgess, 1973)

เขตการกระจายพันธุ์: กระจายพันธุ์อยู่ตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่นหมู่เกาะกิลเบิร์ต, หมู่เกาะแคโรไลน์, ฯลฯ

ขนาด: โตเต็มที่ราว 26 ซม. (10 นิ้ว)

อุปนิสัย:

เป็นแองเจิลที่รักสงบ ไม่ก้าวร้าวมากนัก ยกเว้นแต่กับพวกเดียวกันเอง สามารถฝึกให้กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารสด และอาหารสำเร็จรูป ปลาที่มีขนาดเล็กจะสามารถปรับตัวและเลี้ยงให้รอดได้ดีกว่าปลาขนาดใหญ่ แต่เมื่อปรับตัวให้เข้ากับตู้ได้แล้ว ปลาชนิดนี้ถือเป็นแองเจิลที่เลี้ยงได้ไม่ยากนัก และคุ้นเคยกับคนได้ดีเช่นเดียวกับแองเจิลชนิดอื่นๆ

หมายเหตุ:

เป็นปลาที่มีราคาสูง เนื่องจากถิ่นอาศัยที่ค่อนข้างห่างไกล ทำให้ยากต่อการรวบรวม และขนส่ง อีกทั้งยังมีความสวยงามเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงามทั่วโลก โดยมากจะถูกรวบรวมมาจากบริเวณรอบๆ เกาะคริสต์มาส ปลาวัยเด็กจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบลูเม้าท์ (Apolemichthys trimaculatus) เป็นอย่างมาก แต่ลูกโกลด์เฟลคจะมีเริ่มมีสีดำบริเวณครีบบนให้เห็นบ้างแล้ว เมื่อยังเล็ก พื้นลำตัวจะมีสีเหลืองสด แต่จะค่อยๆ คล้ำขึ้นเมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้น และจะมีจุดสีเหลืองทองผุดขึ้นมาแทนบริเวณลำตัว

เดิมทีตัวอย่างตัวเเรกของปลาชนิดนี้ถูกจับขึ้นมาในปี 1954 จากทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค แต่ถูกละเลยเป็นตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธพันฑ์ของ California Academy of Science จนกระทั้ง Dr. Warren E. Burgess ได้พบเข้าระหว่างทำการศึกษาปลาในกลุ่มปลาสินสมุทร และปลาผีเสื้อ และได้ศึกษาจนแน่ใจว่าเป็นปลาสกุล Apolemichthys ชนิดใหม่ของโลกจึงตั้งชื่อให้มันว่า xanthopunctatus หรือแปลได้ว่า “จุดสีทอง” นั่นเอง

goldflake_juv