Japanese Pygmy Angelfish

by

ชื่อไทย: เจแปนนีสแองเจิล
ชื่อสามัญ: Japanese Pygmy Angelfish, Japanese Angelfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge interruptus (Tanaka, 1918)
เขต การกระจายพันธุ์: พบทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมากพบที่ประเทศญี่ปุ่น กระจายมาถึงประเทศไต้หวัน แต่บางครั้งก็อาจจะพบได้ที่หมู่เกาะฮาวายเช่นกัน
ขนาด: 19 ซม. (7.5 นิ้ว)

อุปนิสัย:

ในธรรมชาติพบอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงแปดตัวต่อฝูง ในแต่ละฝูงจะมีปลาตัวผู้เพียงหนึ่งตัว เลี้ยงได้ไม่ยากนัก แต่ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่ เพราะเป็นหนึ่งในแองเจิลแคระที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำที่ใช้เลี้ยงควรมีอุณหภูมิราว 25 องศา ปลาสามารถปรับตัวให้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นได้ แต่ต้องคงที่ ไม่แกว่งไปมา

หมายเหตุ:

  • มีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้เพื่อจำหน่ายแล้ว ในมลรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปลาเพศผู้ กับปลาเพศเมียนั้น สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยตาเปล่า ปลาเพศผู้จะมีสีออกฟ้ามากกว่า ในขณะที่ปลาเพศเมียจะมีสีพื้นอมส้ม ปลาชนิดนี้ สามารถเปลี่ยนเพศได้ เช่นเดียวกับแองเจิลแคระตัวอื่นๆ