Joculator Angelfish

by

ชื่อไทย: จ๊อคคูเลเตอร์, โจคูเลเตอร์, จ๊อค
ชื่อสามัญ: Joculator Angelfish, Cocos-Pygmy Angelfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge joculator (Smith-Vaniz & Randall, 1974)
เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะบริเวณรอบๆ เกาะคริสต์มาส และเกาะโคคอส-คีลลิ่ง ในมหาสมุทรอินเดียเท่านั้น
ขนาด: โตเต็มที่ราว 11 ซม. (4 นิ้ว)

อุปนิสัย:

รักสงบ และค่อนข้างขี้อาย ว่ายไม่ไกลจากซอกหินเท่าไหร่นัก เลี้ยงได้ค่อนข้างง่าย ปรับตัวได้ค่อนข้างดี อาจเป็นได้ว่าเป็นปลาที่มีราคาสูง และมีอยู่เฉพาะที่ ทำให้การวบรวม และการขนส่งเป็นไปด้วยความระมัดระวัง สามารถอยู่กับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และปะการังต่างๆ ได้ค่อนข้างปลอดภัย ภายในที่เลี้ยงควรมีซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนตัว เป็นหนึ่งในแองเจิลแคระที่มีราคาสูงมาก

หมายเหตุ:

  • เมื่อยังเล็ก ปลาชนิดนี้จะมีจุดสีดำบริเวณเหนือครีบหลัง

joc_2_b