Koran Angelfish (บลูโคราน)

by

ชื่อไทย: บลูโคราน, สินสมุทรหางเส้น
ชื่อสามัญ: Koran Angelfish, Sixbanded Angelfish, Semicircle Angelfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pomacanthus semicirculatus (Cuvier, 1831)
เขตการกระจายพันธุ์: พบได้ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก ไปจนถึงทวีปแอฟริกาและออสเตรเลีย
ขนาด: โตเต็มที่ราว 36 ซม. (14 นิ้ว)

อุปนิสัย:

แองเจิลชนิดนี้เป็นแองเจิลที่เลี้ยงง่าย ก้าวร้าว และหวงถิ่น ตื่นตกใจง่าย ควรใส่ลงไปเป็นตัวท้ายๆ ของตู้ กินอาหารได้ง่าย และไม่ค่อยเลือกกิน ทั้งปลาขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก มีราคาไม่แพง ปลาที่ขายแทบทั้งหมด เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปินส์ และอินโดนิเซีย ปลาของไทยมักมีขนาดใหญ่เกินไป และพบได้ยาก

หมายเหตุ:

  • ชื่อบลูโครานมาจากบริเวณโคนหางของปลาวัยอ่อน ที่มีลวดลายคล้ายกับอักษรในคัมภีร์อันกุรอาน
  • มีรายงานการการพบลูกผสมของปลาชนิดนี้กับเอียสปอต (Pomacanthus chrysurus) และมาคู (Pomacanthus maculosus) ในธรรมชาติ
  • เนื่องจากเป็นปลาลูกผสมตามธรรมชาติ ทำให้สีสัน และลวดลายของปลาแต่ละตัว แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับตัวปลาว่าได้รับเชื้อทางพ่อ หรือทางแม่มากกว่ากัน

blue-koran_juv_2_b