Multi-Barred Angelfish (แบนดิตแองเจิล)

by

ชื่อสามัญ: Multi-Barred Angelfish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge multifasciata (Smith & Radcliffe, 1911)

เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

ขนาด: โตเต็มที่ราว 13 ซม. (5 นิ้ว)

อุปนิสัย:

เป็นแองเจิลที่รักสงบ โดยมากไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ และไม่กินอาหาร ปลาชนิดนี้มีอุปนิสัยว่ายกลับหัว เพราะตามธรรมชาติเป็นปลาที่อาศัยตามถ้ำใต้น้ำ ปลาที่มีขนาดเล็กจะมีอัตราการรอดมากกว่าปลาขนาดใหญ่ แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ยังเลี้ยงให้รอดได้ยาก

หมายเหตุ:

  • ลูกปลาวัยอ่อนจะมีจุดสีดำบริเวณหลัง
  • ปลาทั้งหมดที่ขายกันในตลาดปลาสวยงาม นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย
  • ปลาชนิดนี้มีการผสมข้ามสายพันธุ์กับฮาล์ฟมูน (Centropyge venusta) ในธรรมชาติ