Powderbrown Surgeonfish

by

อุปนิสัย:

เป็นปลาในกลุ่ม Acanthurus ที่เลี้ยงได้ไม่ยากนัก แต่ก็ไม่ง่ายมาก เป็นจุดขาวได้ง่าย ควรให้อาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่าย และผักบ่อยๆ เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงรวมกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือปะการังได้ แต่ไม่ควรเลี้ยงรวมกับตู้สาหร่าย นอกเสียจากว่าจะยอมให้มันได้แทะเล่นบ้าง

รายละเอียด

ชื่อไทย: เพาเดอบราวน์
ชื่อสามัญ: Powderbrown Surgeonfish,
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acanthurus japonicus (Fowler, 1946)
เขตการกระจายพันธุ์: พบทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ขนาด: โตเต็มที่ราว 21 ซม. (8 นิ้ว)