LATEST ARTICLES
 

Red Sea Sailfin Tang

อุปนิสัย: ค่อนข้างก้าวร้าวเช่นเดียวกับปลาในกลุ่ม Zebrasoma ชนิดอื่นๆ เป็นแทงก์ในกลุ่มนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่ และระบบกรองที่ดีพอที่จะรับของเสียในปริมาณมากได้ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาที่ค่อนข้างก้...
powderbrown tang

Powderbrown Surgeonfish

อุปนิสัย: เป็นปลาในกลุ่ม Acanthurus ที่เลี้ยงได้ไม่ยากนัก แต่ก็ไม่ง่ายมาก เป็นจุดขาวได้ง่าย ควรให้อาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่าย และผักบ่อยๆ เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงรวมกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือปะการังได้ แต่ไม่ควรเลี้ยงรวมกับต...

Sailfin Tang

อุปนิสัย: ปลาในกลุ่ม Zebrasoma ชนิดนี้เลี้ยงได้ง่ายมาก รักสงบ ไม่ก้าวร้าวกับปลาอื่นๆ ยกเว้นแต่พวกเดียวกันเอง หรือปลาที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน เป็นแทงค์ในกลุ่มนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่ และระบบก...

Sohal Surgeonfish

อุปนิสัย: เป็นแทงก์ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่มีลายสีขาวดำเป็นหลัก เลี้ยงได้ง่ายกว่าคู่แฝดอย่างเซอร์เจี้ยนลาย (Acanthurus lineatus) มาก ไม่ค่อยเลือกอาหาร แต่ควรระวังเรื่องจุดขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเคลื่อนย้ายปลาใหม่ๆ รายละเอียด ชื่...


Scopas Tang

อุปนิสัย: เมื่อยังเล็กจะเลียนแบบสีสัน และลวดลายของปลาสินสมุทรแคระสองชนิด คือ C. vroliki และ C. flavissima แต่เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีเทาน้ำตาลตุ่นๆ ปลาชนิดนี้เลี้ยงได้ค่อนข้างง่าย ชอบกินสาหร่าย และตะไคร่ต่างๆ มาก ควรให้ผั...

Powderblue Surgeonfish

อุปนิสัย: เป็นปลาในกลุ่ม Acanthurus ที่เลี้ยงได้ค่อนข้างยาก ปลาที่จับมาใหม่ๆ มักจะไม่ค่อยยอมกินอาหารสำเร็จรูป และผอมตายในที่สุด แต่ถ้าหากได้ปลามาในสภาพดี ปลาชนิดนี้ถือว่าเลี้ยงได้ไม่ยากนัก ควรระวังโรคจุดขาว เพราะเป็นปลาที่มีผิว...


Elegant Unicornfish

อุปนิสัย: เป็นแทงก์ชนิดหนึ่งในสกุลนาโซ่ ที่ค่อนข้างนิยมเลี้ยงกันทั่วไป ปลาบางตัวมักจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัว แต่โดยปกติแล้วเป็นปลาที่เลี้ยงได้ง่าย ต้องการพื้นที่โล่งกว้างในการว่ายน้ำ และระบบกรองที่ดีเพื่อรองรับของเสีย ปลาขนาด...

Orangespine Unicornfish

อุปนิสัย: เป็นแทงก์ชนิดหนึ่งในสกุลนาโซ่ ที่ค่อนข้างนิยมเลี้ยงกันทั่วไป ปลาบางตัวมักจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัว แต่โดยปกติแล้วเป็นปลาที่เลี้ยงได้ง่าย ต้องการพื้นที่โล่งกว้างในการว่ายน้ำ และระบบกรองที่ดีเพื่อรองรับของเสีย ปลาขนาด...


featured image

Doctorfish

อุปนิสัย: เป็นแทงค์ที่ไม่ก้าวร้าวนัก สีสันไม่สวยงามเท่ากับแทงก์ชนิดอื่นๆ แต่ก็มีลูกเล่นที่ลายบนลำตัว เลี้ยงได้ง่าย กินอาหารได้หลากหลายชนิด ควรมีพื้นที่โล่งกว่างให้ปลาได้ว่าย และมีขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่ รายละเอียด ชื่อไทย: แทงก์...

Clown Surgeonfish

อุปนิสัย: แทงค์ชนิดนี้ เป็นหนึ่งในแทงค์ที่พบในน่านน้ำไทย และมีความสวยงามมากที่สุดตัวหนึ่ง แต่ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ตื่นตกใจง่าย ปรับตัวให้เข้ากับตู้ได้ค่อนข้างลำบาก ปลาส่วนมากมักจะตายลงเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ แต่ถ้าหากปรับตั...

featured image

Convict Surgeonfish

อุปนิสัย: เป็นแทงก์ที่ค่อนข้างรักสงบ แม้แต่กับพวกเดียวกันเอง สามารถเลี้ยงรวมกันหลายตัวได้เป็นอย่างดี แต่ต้องใส่ลงไปพร้อมๆกัน ควรเป็นแทงก์ชนิดแรกๆ ที่ใส่ลงตู้ มิฉะนั้นจะถูกรังแกจากแทงก์อื่นๆ ได้ง่าย รายละเอียด ชื่อไทย: คอนวิกท์แ...
featured image

Chevron Tang

อุปนิสัย: เมื่อยังเล็กจะมีสีสันสดใส และเป็นที่หมายปองเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อโตขึ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งตัว ทำให้ความต้องการปลาชนิดนี้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงลูกปลาวัยอ่อน เป็นปลาที่มีปากออกแบบไว้สำหรับแทะกินตะไคร่น้ำโดยเฉพาะ มัก...featured image

Bluespine Unicornfish

อุปนิสัย: เป็นปลาในกลุ่ม Naso ที่มีขนาดใหญ่มาก ก้าวร้าวกับปลาร่วมสกุล แต่กับปลาอื่นๆ แล้วจะไม่ทำอันตรายใดๆ ค่อนข้างรักสงบ ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่มาก เพื่อรองรับขนาดของปลาเมื่อโตเต็มที่ในอนาคต ชื่อไทย: ยูนิคอร์น ชื่อสามัญ: ...

Blue Tang

อุปนิสัย หนึ่งในปลายอดนิยมที่มีนิสัยไม่ก้าวร้าว เมื่อเทียบกับสมาชิกตัวอื่นๆ ปลาชนิดนี้เป็นจุดขาวได้ง่าย แต่ก็สามารถหายได้เองโดยไม่มีผลกระทบใดๆ หากน้ำในตู้อยู่ในขั้นดี ชอบว่ายทวนกระแสน้ำ กินอาหารได้แทบทุกชนิด ในช่วงวัยเด็กนั้นปล...
BIG
error: Content is protected !!