LATEST ARTICLES
 

Blue Spot Sea Hare ทากกิน Cyanobacteria และ ตะไคร่ขนแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bursatella leachii วันก่อนผมเดินไปร้านขายปลาในสวนจตุจักรก็พบกับทากตัวนี้เข้า หลังจากเห็นครั้งแรกก็รู้ทันทีว่ากินตะไคร่จึงรีบซื้อกลับมา ทากทะเลตัวนี้ อาจจะมีความต้องการมากขึ้นทันทีและราคาอาจจะสูงขึ้นในไม่ช้าหลั...BIG
error: Content is protected !!