Interzoo 2014 : Tunze’s new 7097 Bluetooth Controller

by

 

Tunze เปิดตัว Controller รุ่นใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น

ตาม Vortech มาติดๆ ซึ่ง Controller ตัวใหม่นี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ USB เพื่อต่อคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสั่งงานผ่านระบบ Bluetooth ได้อีกด้วย

นอกเหนือจากการ ควบคุมระบบปั้มทำคลื่นแล้ว ยังมีระบบที่สามารถเชื่อมต่อไฟของ Tunze เพื่อจำลองแสงพร้อมกับปั้ม เช่น พระอาทิตย์ขึ้น,พระอาทิตย์ตก, เปลี่ยนแสงและกระแสน้ำตามฤดูการอีกด้วย

ตัว Controller มาพร้อมกับช่องต่อ 4 ช่อง และสามารถต่อเพิ่มเป็น 8 ช่องได้โดยใช้ (7092.340 Y-adapters)

ในกล่องมาพร้อมกับสายต่อ USB , สายเชื่อมต่อ 4 เส้น , และโปรแกรมใช้งานบน Windows

ส่วน Mac Os ยังไม่มีข่าวว่าจะใช้ได้ในเร็วๆนี้

Tunze-Multicontroller-7097-Software

ภาพประกอบและข้อมูลจาก Reefbuilder