Articles

อุปกรณ์ที่ต้องมีในการเลี้ยงปลาทะเล

นอกจากอุปกรณ์พื้นฐาน คือ ตู้เลี้ยง อุปกรณ์ทำคลื่น ระบบกรอง แล้วสิ่งที่ผู้เลี้ยงปลาทะเล ควรจะมี คือ ตู้กักโรคปลา เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความเค็มของน้ำ เทอร์โมมิเตอร์ ชุดทดสอบน้ำ โดยเฉพาะชุดทดสอบแอมโมเนีย ชุดทดสอบไนไตรต์ ชุดทดสอบความเป็นด่างของน้ำ(Alkalinity) และความเป็นกรด-ด่าง(pH)

สำหรับผู้ที่จริงจังกับการเลี้ยงปลาทะเลอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม ตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น เครื่องทำความเย็นของน้ำ โปรตีนสกิมเมอร์ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือโอโซน รวมทั้งเครื่องมือหรือชุดทดสอบคุณภาพน้ำชนิดต่างๆเพิ่มเติม เช่น เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH) เครื่องวัดรีดอกซ์ ชุดทดสอบไนเตรต เป็นต้น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้การเลี้ยงปลาทะเลง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแค่อุปกรณ์พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นก็เพียงพอหากผู้เลี้ยงมี ความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ต่อการเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ที่ต้องมี

1. ที่วัดความเค็ม ถ้าเป็นไปได้ใช้แบบกล้องวัดความเค็มจะดีที่สุด

2. Protein Skimmer

3. ไฟสำหรับเลี้ยงปลาทะเล อาจจะเป็น T5HO / MH / LED

3.1 กรณ๊ตู้เลี้ยงปะการัง ควรมีไฟอย่างน้อย 4 หลอด และใช้หลอดที่มีคุณภาพจะทำให้ปะการังโต หากใช้หลอดไม่มีคุณภาพอาจจพทำให้ปะการังโทรมลงได้ และควรเปลี่ยนหลอดทุกๆ 1 ปี

3.2 กรณ๊ใช้ MH ควรรักษาอุณหภูมิให้ดี และใช้หลอดที่มีคุณภาพจะทำให้ปะการังโต หากใช้หลอดไม่มีคุณภาพอาจจพทำให้ปะการังโทรมลงได้ และควรเปลี่ยนหลอดทุกๆ 1 ปี

3.3 กรณ๊ใช้ LED ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED นั้นสามารถเลี้ยงปะการังได้จริง (รายชื่อที่ทางเรารับรอง เช่น Ai Hydra , Ai Vega , Sunledking)

4. อุปกรณ์วัดและควบอุณหภูมิ เพื่อไม่ให้ตู้ปลาร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส หากร้อนเกินจะทำให้ปะการังตายได้ และหากเย็นเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาได้ ตู้ปลาทะเลไม่ควรเย็นเกิน 24 องศาเซลเซียส

พัดลม นำมาเป่าลงน้ำสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 2 องศา

Chiller ใช้เพื่อทำความเย็นให้ตู้ปลา

Heater กรณ๊ที่ตู้ปลาเย็นเกินไปหรือมัแอร์เป่าลงตู้ปลา

5. ชุดอุปกรณ์ทดสอบค่าน้ำที่เชื่อถือได้ เช่น Salifert , Redsea , API, Tetra Test

6. หินเป็น

7. แบคทีเรียเพื่อเร่งการเซ็ตตัวของระบบ เช่น API Quickstart , Biodigest , Bioclear., Redsea Reef Mature Pro Ki

8. เกลือสำหรับทำน้ำทะเล มีให้เลือกมากมายทั้งผลิตในประเทศและนำเข้า เช่น

เกลือคุณภาพสูงที่นำเข้า เช่น Tropic Marin , Aquavitro , Seachem , H2Ocean , Redsea , Reefcrystal

เกลือที่ผลิตในประเทศ เช่น Marinium , Blue Ocean

ตัวอย่างอุปกรณ์การเลี้ยงปลาทะเล

เครื่องมือวัดความหนาแน่นของน้ำ (วัดความเค็ม)

อุปกรณ์วัดความเค็มเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์วัดความเค็มแบบตวงที่มีราคาถูก จะทำให้ค่าความเค็มเพี้ยนจนปลาและปะการังมีปัญหาได้

อุปกรณ์วัดความเค็มที่นิยมมี 2 ชนิด

1. Hydrometer (ที่วัดความเค็มแบบตวง)

2. Refractometer (กล้องวัดความเค็ม)

อุปกรณ์วัดความเค็มแบบตวง (Hydrometer) ของ Redsea ให้ผลการวัดที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อย

วิธีการใช้ ล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นจุ่ม Hydrometer เพื่อตักน้ำในตู้ขึ้นมา ให้สังเกตุเข็มของ Hydrometer จะมีการลอยขึ้นชี้เลขความเค็ม

ข้อควรระวัง อาจจะมีฟองอากาศขนาดเล็กเกาะอยู่บริเวณเข็มทำให้เข็มลอยมากเกินไป ต้องตรวจสอบดีๆ

อุปกรณ์วัดความเค็มที่ให้ค่าเพี้ยนน้อยมากนั่นคือ กล้องวัดความเค็ม

ค่าความเค็มที่เหมาะสมในน้ำทะเลคือ 30 – 34 ppt.

ตารางด้านล่างใช้เทียบค่าความเค็มในอุณหภูมิที่ 25 องศาเชลเซียส กับเครื่องมือวัดความเค็ม

โดยค่าหลังจากการเปรียบเทียบแล้วควรอยู่ที่ 1.021 – 1.025

ชุดทดสอบน้ำ ใช้ตรวจหาความเป็นพิษของน้ำ NO2/NO3

สำหรับวิธีใช้ โปรดศึกษาได้ในคู่มือที่แนบมาในกล่องเพราะแต่ละแบรนด์มีการใช้งานไม่เหมือนกัน

ค่าคุณภาพน้ำทะเลที่ดี

Nitrate (NO) น้อยกว่า 5mg/l

Nitrite (NO2 ) 0 mg / l

หมายเหตุ : บางแบรนด์อาจแยกขายชุดทดสอบ NO2 และ NO3

ชุดทดสอบน้ำ ใช้ตรวจค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH/KH)

สำหรับวิธีใช้ โปรดศึกษาได้ในคู่มือที่แนบมาในกล่องเพราะแต่ละแบรนด์มีการใช้งานไม่เหมือนกัน

ค่า pH ควรอยู่ที่ 8.1 – 8.4

ค่า KH เป็นค่าที่ช่วยให้ปะการังสามารถดึง Cabonate ในน้ำเพื่อใช้ในการสร้างโครงสร้างปะการัง ค่านี้มักจะตกลงบ่อย เมื่อค่า KH ตกจะทำให้ pH ไม่เสถียร ดังนั้นเราจึงควรจะรักษา KH ให้คงที่ ด้วยการเติมแร่ธาตุ (อ่านได้ในบทความต่อไปครับ)
ค่า KH ควรอยู่ที่ระดับ 8-12

ด้านล่างนี้เป็นอุปกรณ์ชุดทดสอบที่จำเป็นต้องมีใช้ในการเลี้ยงปะการัง

ปะการังโครงแข็งใช้แคลเซียม (Calcium) /แมกนีเซียม (Magnesium) /บัฟเฟอร์ (Alkalinity หรือ KH) ในการสร้างโครง หากมีแคลเซียมในน้ำน้อยเกินไปจะไม่สามารถโตได้และอาจจะทำให้เกิดปัญหาร่อน และหลุดจากโครงเนื่องจากไม่สามารถตรึงแคลเซียมมาซ่อมแซมเนื้อเยื่อเพื่อให้ ยึดติดกับโครงได้

Calcium Test Kit (Ca)

ค่า Calcium ควรอยู่ที่ 380 – 450 ppm

Magnesium Test Kit

ตัวอย่างเกลือที่ใช้ทำน้ำทะเล

Redsea มี 2 เกรด

1. เกรดเร่งโตสำหรับปะการังที่เป็นโครงแข็ง Coral Prosalt

2. เกรดปกติ

H2OCean

อีกแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
Articles

ตะไคร่ในตู้ปลาทะเล

Articles

9 ขั้นตอนในการทำตู้ทะเล (ฉบับ 2021)

Articles

รู้จักกับระบบกรองน้ำในตู้ทะเล

Articles

Palytoxin พิษที่อันตรายถึงตายที่มากับปะการังกระดุมที่ไม่ควรมองข้าม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • ยอมรับ Google Analytics

    ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการใช้งาน Google Analytics บนเว็บไซต์แห่งนี้

Save