DemselfishFish

Humbug Damselfish

ชื่อไทย: ม้าลายชื่อสามัญ: Humbug Dascyllus, Humbug Damselfishชื่อวิทยาศาสตร์:  Dascyllus aruanus (Linnaeus, 1758)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิกขนาด: โตเต็มที่ราว 8 ซม. (3…

Read more
DemselfishFish

Red Sea Dascyllus

ชื่อไทย: มุกข์ประดิษฐ์เรดซีชื่อสามัญ: Red Sea Dascyllusชื่อวิทยาศาสตร์:  Dascyllus marginatus (Ruppell, 1829)เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะทะเลแดง และอ่าวเอเดนขนาด: โตเต็มที่ราว 7 ซม. (3…
DemselfishFish

Yellow Chromis

ชื่อไทย: ตะกรับเหลืองน้ำลึกชื่อสามัญ: Yellow Chromisชื่อวิทยาศาสตร์: Chromis analis (Cuvier, 1830)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียขนาด: โตเต็มที่ราว 15 ซม. (5.2 นิ้ว) อุปนิสัย: เด็มเซลชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก…
DemselfishFish

Half-Blue Damselfish

ชื่อไทย: เด็มเซลท้องเหลืองชื่อสามัญ: Azure Demselfish, Half-Blue Damselfish, Yellow Belly Damselfishชื่อวิทยาศาสตร์:  Chrysiptera hemicyanea (Weber, 1913)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียขนาด: โตเต็มที่ราว…

Read more
DemselfishFish

Goldfin Dascyllus

ชื่อไทย: โดมิโน่เหลืองชื่อสามัญ: Goldfin Dascyllusชื่อวิทยาศาสตร์: Dascyllus auripinnis (Randall & Randall, 2001)เขตการกระจายพันธุ์: พบทางตอนกลาง และตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก เช่นหมู่เกาะคุก หมู่เกาะไลน์ขนาด: โตเต็มที่ราว 13…
DemselfishFish

Allen’s Damselfish

ชื่อไทย:  เปลี่ยนสีแววชื่อสามัญ: Allen’s Damselfishชื่อวิทยาศาสตร์:  Pomacentrus alleni (Burgess, 1981)เขตการกระจายพันธุ์: มหาสมุทรอินเดียแถบทะเลอันดามัน ไทย และอินโดนิเซียขนาด: โตเต็มที่ราว 6 ซม. (6…
DemselfishFish

Bengal Sergeant

ชื่อไทย:  ปลาเสือ, สลิดหิน, สลิดหินลายเสือชื่อสามัญ: Bengal Sergeantชื่อวิทยาศาสตร์:  Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก และฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียขนาด: โตเต็มที่ราว 17 ซม….

Read more
DemselfishFish

Black-Tailed Humbug

ชื่อไทย: ม้าลายนอกชื่อสามัญ: Black-Tailed Humbugชื่อวิทยาศาสตร์: Dascyllus melanurus (Bleeker, 1854)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกขนาด: โตเต็มที่ราว 8 ซม. (3 นิ้ว) อุปนิสัย:…
DemselfishFish

Doublebar Chromis

ชื่อไทย: ดับเบิลบาร์ชื่อสามัญ: Doublebar Chromisชื่อวิทยาศาสตร์: Chromis opercularist (Gunther, 1867)เขตการกระจายพันธุ์: มหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน ตั้งแต่ทวีปอัฟริกา ไปจนถึงเกาะบาหลี และทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกขนาด: โตเต็มที่ราว 17…
DemselfishFish

Garibaldi

ชื่อไทย: การ์ลิบัลดีชื่อสามัญ: Garibaldiชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsypops rubicundus (Girard, 1854)เขตการกระจายพันธุ์: ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวบาจา แคลิฟอร์เนีย และเม็กซิโกขนาด: โตเต็มที่ราว 36 ซม. (14…

Read more