CoralSoft Coral

Yellow Polyp

อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีลักษณะเป็นดอกคล้ายปะการังกระดุม มีสีเหลืองสดใสสวยงามแต่ไม่สะท้อนแสง มีหนวดสีเหลืองและทั้งลำต้น หากกระแสน้ำแรงหนวดจะยืดยาวขึ้นเรื่อยๆ หนวดสามารถจับอาหารกินและแพลงตอนกินได้ ให้ Cycropeeze , Reef perl จะทำให้โตเร็วขึ้น ชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรง สังเคราะห์แสง ชอบแสงค่อนข้างปานกลาง…

Read more
CoralSoft Coral

Sansibia (Blue Sansibia Xenia)

อยู่ในกลุ่มของปะการัง Xenia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sansibia Sp. คนไทยชอบเรียก Blue Xenia Polyp มีขนาดใหญ่ลักษณะคล้าย Xenia แต่ไม่เหมือนซะทีเดียว เป็นปะการังที่ Polyp ไม่มีการเคลื่อนไหว…
CoralSoft Coral

Neon Green Nephthea

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephthea sp. Neon Green Nephthea หรือที่คนไทยชอบเรียกว่า Green Kenya Tree อยู่ในกลุ่มของปะการังอ่อน เป็นปะการังที่ไม่มีหนวดที่เป็นพิษต่อปะการังรอบข้าง เลี้ยงง่ายอัตราการเติบโตอยู่ในระดับปานกลาง ชอบแสงปานกลาง –…
CoralSoft Coral

Xenia Coral (Not Pulsing)

ลักษณะทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ Xenia Spp. Xenia เป็นปะการังอ่อนที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่ง ในที่นี้คำว่า (Not Pulsing) หมายถึงเป็น Xenia สายพันธุ์ที่ไม่มีการขยับหนวด ปล่อยหนวดพริ้วไปตามกระแสน้ำ มีหนวดจำนวน 8…

Read more
CoralSoft Coral

Encrusting gorgonian หรือ Star ฮ่องกง

ลักษณะทั่วไป คนไทยจะเรียกว่า Star ฮ่องกง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและเป็นแผ่นสีน้ำตาล / ขาว หรือชมพู บริเวณฐานที่ติดกับหินเป็น มีหนวดสีน้ำตาล,เขียวสะท้อนแสง,ขาว หนวดมีทั้งหมด 8 แฉก บางสายพันธุ์มีสีขาวอยู่ด้านใน ด้านนอกมีสีน้ำตาล…
CoralSoft Coral

Star Polyps

ลักษณะทั่วไป อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและเป็นแผ่นสีม่วงบริเวณฐานที่ติดกับหินเป็น มีหนวดสีน้ำตาล บริเวณปลายหนวดมีสีเขียวสะท้อนแสง หนวดมีทั้งหมด 8 แฉก บางสายพันธุ์มีสีขาวเป็นวงกลมอยู่ตรงกลาง สายพันธุ์ที่หายากจะมีวงกลมตรงกลางเป็นสีเขียว ชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรง สังเคราะห์แสง ชอบแสงค่อนข้างปานกลาง – แสงจัด ไม่เหมาะกับตู้ที่ตั้งในช่วงแรกๆ…