AngelfishFish

Emperor Angelfish

ชื่อไทย: เอมเพอเรอร์, สินสมุทรจักรพรรดิ ชื่อสามัญ: Emperor Angelfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Pomacanthus imperator (Bloch, 1787) เขตการกระจายพันธุ์: มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก ตั้งแต่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น ไปจนจรดทวีปแอฟริกา…

Read more
AngelfishFish

Flagfin Angelfish

ชื่อไทย: บลูเมาท์, สินสมุทรลิปสติกชื่อสามัญ: Bluemouth Angelfish, Three-spot Angelfish, Flagfin Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Apolemichthys trimaculatus (Lacepede, 1831)เขตการกระจายพันธุ์: มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก ตั้งแต่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น…
AngelfishFish

Asfur Angelfish

อุปนิสัย: เป็นแองเจิลที่เลี้ยงไม่ยากนัก แม้จะไม่ง่ายเท่ามาคูแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี กินได้ทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ค่อนข้างก้าวร้าวและหวงถิ่น เป็นแองเจิลที่ควรปล่อยลงเป็นตัวท้ายๆของตู้ ภายในตู้ควรมีพื้นที่เปิดโล่งให้ปลาได้ว่ายบ้าง รายละเอียด ชื่อไทย: อัสเฟอร์ชื่อสามัญ: Asfur Angelfish, Arabian Angelfish,…
AngelfishFish

Bicolor Angelfish

อุปนิสัย: เดิมทีเข้าใจกันว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ยากมาก แต่ปัจจุบันด้วยวิธีการจับที่ดีขึ้น ทำให้อัตราการรอดและสภาพของปลาที่จับขึ้นมาในปัจจุบันก็ดีขึ้นมากเช่นกัน ตู้เลี้ยงควรมีซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนไปมา เมื่อปรับตัวได้จะเป็นปลาที่ก้าวร้าวต่อปลาชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันเป็น อย่างมาก ปลาขนาดใหญ่มักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ไม่ได้ และตายลงในที่สุด ในขณะที่ปลาขนาดเล็กมีโอกาสรอดมากกว่าหากได้ปลามาในสภาพดี หมายเหตุ: เป็นแองเจิลแคระที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดตัวหนึ่ง มีรายงานการพบปลาชนิดนี้ผสมข้ามสายพันธุ์กับหมอเหลือง (Centropyge heraldi) ในธรรมชาติ

Read more
AngelfishFish

Blue-Face Angelfish

อุปนิสัย: เป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อายและตื่นตกใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็จะค่อนข้างก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาในกลุ่มเดียวกันเอง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารสด และสามารถฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ไม่ยากนัก ควรใส่ลงไปในตู้เป็นตัวหลังๆ เพื่อป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งกับปลาตัวอื่นๆที่มีรูปร่างหรือลักษณะใกล้ เคียงกัน หมายเหตุ: เมื่อยังเล็กจะมีลวดลายบนพื้นลำตัวเป็นขีดสีฟ้าตรงสลับขาว ลักษณะใกล้เคียงกับลูกปลาสินสมุทร แต่จะมีทรงลำตัวยาวกว่า…
AngelfishFish

Blue-Mauritius Angelfish

อุปนิสัย: ตามธรรมชาติปลาชนิดนี้ อาศัยในบริเวณที่มีสภาพคล้ายกับแองเจิลชนิดอื่นๆ คือมีซอกโพรงหรือผาหิน มีรายงานว่าสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีในที่เลี้ยง รายละเอียด ชื่อไทย: –ชื่อสามัญ: Debelius Angelfish, Blue-Mauritius Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge debelius (Pyle, 1990)เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะบริเวณรอบเกาะมอริเชียส…
AngelfishFish

Blue-Lined Angelfish

อุปนิสัย: ในช่วงแรกเป็นปลาที่ตื่นตกใจค่อนข้างง่าย ตามธรรมชาติพบเป็นฝูงเล็กๆ ประกอบไปด้วยปลาสองถึงสามตัว ปลาขนาดเล็ก และขนาดกลางปรับตัวให้เข้ากับสภาพในที่เลี้ยงได้ดี ในขณะที่ปลาขนาดใหญ่มักไม่กินอาหาร หรือบ้างครั้งอาจจะยอมอดจนตายได้ ช่วงแรกควรให้อาหารสดเช่นไรทะเล หรือหอยลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของปลา หลังจากนั้นค่อยฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปต่อไป เป็นปลาที่ไม่ค่อยพบในตลาดปลาบ้านเรา รายละเอียด ชื่อไทย: บลูไลน์แองเจิลชื่อสามัญ:…

Read more
AngelfishFish

Blue-Ring Angelfish

อุปนิสัย: เป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อายและตื่นตกใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็จะค่อนข้างก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาในกลุ่มเดียวกันเอง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารสด และสามารฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ไม่ยากนัก รายละเอียด ชื่อไทย: สินสมุทร, สินสมุทรวงฟ้า, สินสมุทรลายน้ำเงินชื่อสามัญ: Blue-Ring Angelfish,…
AngelfishFish

Bluespotted Angelfish

อุปนิสัย: เป็นปลาที่ตื่นตกใจค่อนข้างง่าย ไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงได้ง่าย ในขณะที่ปลาขนาดใหญ่มักไม่กินอาหาร หรือบางครั้งอาจจะยอมอดจนตายได้ ช่วงแรกควรให้อาหารสด เช่นไรทะเล หรือหอยลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของปลา หลังจากนั้นค่อยฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปต่อไป รักสงบ ไม่ก้าวร้าว เลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ดี รายละเอียด ชื่อไทย: บลูสปอตชื่อสามัญ:…
AngelfishFish

Colin’s Angelfish

อุปนิสัย: เป็นแองเจิลที่เลี้ยงได้ยาก มักไม่ค่อยยอมกินอาหาร และปรับตัวให้เข้ากับที่เลี้ยงลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาที่มีขนาดใหญ่ๆ ตู้เลี้ยงควรมีซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนไปมา ในตอนแรกควรให้อาหารสดอย่างเช่นไรทะเล เพื่อให้ปลาสนใจ ก่อนจะเปลี่ยนอาหารเป็นอย่างอื่นต่อไป รายละเอียด ชื่อไทย: บลูแบ็ค, คอลินชื่อสามัญ: Colin’s Angelfish,…

Read more