FishScorpionfish

Harlequin Hind (เก๋าโพลินี่)

ชื่อไทย: เก๋าโพลินี่
ชื่อสามัญ: Rainbow Grouper, Harlequin Hind
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cephalopholis polleni (Bleeker, 1868)
เขตการกระจายพันธุ์: พบในบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิก
ขนาด: โตเต็มที่ราว 35 ซม. (14 นิ้ว)

อุปนิสัย:

ปลาเก๋าชนิดนี้ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก มีจำนวนน้อย พบในปริมาณไม่มากนัก เพราะอาศัยบริเวณน้ำลึก สีสันบนลำตัวจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุ เมื่อยังเล็กปลาจะมีสีส้มสด และจะมีแถบค่อยๆ ปรากฏขึ้นในรูปของจุด และกลายมาเป็นเส้นเมื่อปลามีอายุมากขึ้น เป็นปลาเก๋าที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่ง กินอาหารง่าย และไม่เลือกทั้งอาหารเป็น และอาหารตาย แต่ปลาที่จับขึ้นมาใหม่ๆอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับถุงลมได้

หมายเหตุ:
  • ปลาเก๋าชนิดนี้มีราคาสูงมาก ไม่พบในประเทศไทย และมีการนำเข้าน้อยมาก
About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
FishGroupers

Panther Grouper (เก๋าหงส์)

FishGroupers

Lyretail Grouper (เก๋าหางบ่วง)

FishScorpionfish

Yellowspotted Scorpionfish (ปลาหินจุดเหลือง)

FishScorpionfish

Tasseled Scorpionfish (ปลาแมงป่อง)