AngelfishFish

Bicolor Angelfish

อุปนิสัย:

เดิมทีเข้าใจกันว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ยากมาก แต่ปัจจุบันด้วยวิธีการจับที่ดีขึ้น ทำให้อัตราการรอดและสภาพของปลาที่จับขึ้นมาในปัจจุบันก็ดีขึ้นมากเช่นกัน ตู้เลี้ยงควรมีซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนไปมา เมื่อปรับตัวได้จะเป็นปลาที่ก้าวร้าวต่อปลาชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันเป็น อย่างมาก ปลาขนาดใหญ่มักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ไม่ได้ และตายลงในที่สุด ในขณะที่ปลาขนาดเล็กมีโอกาสรอดมากกว่าหากได้ปลามาในสภาพดี

หมายเหตุ:

  • เป็นแองเจิลแคระที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดตัวหนึ่ง
  • มีรายงานการพบปลาชนิดนี้ผสมข้ามสายพันธุ์กับหมอเหลือง (Centropyge heraldi) ในธรรมชาติ

Pros

Cons

  • เมื่อปรับตัวได้จะเป็นปลาที่ก้าวร้าวต่อปลาชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันเป็นอย่างมาก
  • ตอดปะการังบางชนิด
About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
FishGroupers

Panther Grouper (เก๋าหงส์)

FishGroupers

Lyretail Grouper (เก๋าหางบ่วง)

FishScorpionfish

Harlequin Hind (เก๋าโพลินี่)

FishScorpionfish

Yellowspotted Scorpionfish (ปลาหินจุดเหลือง)