FishTang

Convict Surgeonfish

อุปนิสัย: เป็นแทงก์ที่ค่อนข้างรักสงบ แม้แต่กับพวกเดียวกันเอง สามารถเลี้ยงรวมกันหลายตัวได้เป็นอย่างดี แต่ต้องใส่ลงไปพร้อมๆกัน ควรเป็นแทงก์ชนิดแรกๆ ที่ใส่ลงตู้ มิฉะนั้นจะถูกรังแกจากแทงก์อื่นๆ ได้ง่าย รายละเอียด ชื่อไทย: คอนวิกท์แทงก์ชื่อสามัญ: Convict Surgeonfishชื่อวิทยาศาสตร์: Acanthurus…

Read more
FishTang

Chevron Tang

อุปนิสัย: เมื่อยังเล็กจะมีสีสันสดใส และเป็นที่หมายปองเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อโตขึ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งตัว ทำให้ความต้องการปลาชนิดนี้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงลูกปลาวัยอ่อน เป็นปลาที่มีปากออกแบบไว้สำหรับแทะกินตะไคร่น้ำโดยเฉพาะ มักคอยเล็มตะไคร่ตามพื้นตู้ และกระจกเป็นอาหารเสริม ไม่ดุร้ายเท่าไหร่นัก สามารถเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รายละเอียด ชื่อไทย: เชฟรอนชื่อสามัญ: Chevron…
FishTang

Bluespine Unicornfish

อุปนิสัย: เป็นปลาในกลุ่ม Naso ที่มีขนาดใหญ่มาก ก้าวร้าวกับปลาร่วมสกุล แต่กับปลาอื่นๆ แล้วจะไม่ทำอันตรายใดๆ ค่อนข้างรักสงบ ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่มาก เพื่อรองรับขนาดของปลาเมื่อโตเต็มที่ในอนาคต ชื่อไทย: ยูนิคอร์นชื่อสามัญ: Bluespine Unicornfishชื่อวิทยาศาสตร์: Naso…
FishTang

Blue Tang

อุปนิสัย หนึ่งในปลายอดนิยมที่มีนิสัยไม่ก้าวร้าว เมื่อเทียบกับสมาชิกตัวอื่นๆ ปลาชนิดนี้เป็นจุดขาวได้ง่าย แต่ก็สามารถหายได้เองโดยไม่มีผลกระทบใดๆ หากน้ำในตู้อยู่ในขั้นดี ชอบว่ายทวนกระแสน้ำ กินอาหารได้แทบทุกชนิด ในช่วงวัยเด็กนั้นปลาชนิดนี้จะโตค่อนข้างเร็วมาก และจะหยุดหลังจากการโตแบบก้าวกระโดดซักระยะหนึ่ง ควรเลี้ยงเพียงตู้ละหนึ่งตัว นอกจากว่าตู้จะมีขนาดใหญ่มาก รายละเอียด ชื่อไทย: บลูแทงก์,…

Read more