DemselfishFish

Humbug Damselfish

ชื่อไทย: ม้าลาย
ชื่อสามัญ: Humbug Dascyllus, Humbug Damselfish
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Dascyllus aruanus (Linnaeus, 1758)
เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก
ขนาด: โตเต็มที่ราว 8 ซม. (3 นิ้ว)

อุปนิสัย:

เด็มเซลชนิดนี้ เป็นที่รู้จักกันดี ด้วยเมื่อยังมีขนาดเล็ก เป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารัก เลี้ยงได้ง่าย เป็นที่นิยมแก่ผู้เลี้ยงมือใหม่ๆ มาก สามารถเลี้ยงเป็นฝูงเล็กๆ ได้ มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มบ้างเล็กน้อย ปราดเปรียว ว่องไว ว่ายไม่ออกไปไกลจากกองหินที่อาศัย ค่อนข้างก้าวร้าวกับปลาที่มีขนาดเล็กกว่า หรือปลาที่ใส่ลงไปทีหลัง ควรเป็นปลาตัวท้ายๆ ที่ใส่ลงไปในตู้

หมายเหตุ:

  • ปลาชนิดนี้รูปร่าง และสีสันคล้ายคลึงกับปลาม้าลายนอก (Dascyllus melanurus) มาก

Pros

Cons

  • ค่อนข้างก้าวร้าวกับปลาที่มีขนาดเล็กกว่า หรือปลาที่ใส่ลงไปทีหลัง ควรเป็นปลาตัวท้ายๆ ที่ใส่ลงไปในตู้
About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
FishGroupers

Panther Grouper (เก๋าหงส์)

FishGroupers

Lyretail Grouper (เก๋าหางบ่วง)

FishScorpionfish

Harlequin Hind (เก๋าโพลินี่)

FishScorpionfish

Yellowspotted Scorpionfish (ปลาหินจุดเหลือง)