Articles

อยู่ๆปลาตายไม่รู้สาเหตุ ? คุณรู้จัก PTSD หรือไม่

Post-Traumatic Shipping Disorder หรือ PTSD ไม่ใช่อาการผิดปกติ ของปลาที่เกิดขึ้นโดยเชื้อโรค หรือปรสิต และเป็นความบังเอิญ ที่พบอาการนี้จากการสังเกตุว่า… ปลาที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเล Inland Aquatic (IA) ที่ตั้งใจจะนำมาจับคู่…

Read more
Articles

มือใหม่ อยากเลี้ยงปลาทะเล เลี้ยงปลาอะไรดี?

มือใหม่ เลี้ยงปลาอะไรดี? ผู้เลี้ยงปลาทะเลมือใหม่ และผู้สนใจจะเริ่มเลี้ยงปลาทะเลหลายรายมักจะนิยมถามผู้ที่เคยมีประสบการณ์ หรือร้านค้าว่า “ปลาอะไรเลี้ยงง่าย สีสวย ราคาไม่แพง และตายยาก” คำตอบที่ได้ ก็คงแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล หากคุณถามร้านค้า แน่นอนว่าคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นประโยคที่เอื้อกับการค้าของเขา คำตอบที่เราได้รับจึงมักเป็นรูปแบบเดียวกัน ชนิดว่าเป็นสูตรยอดนิยม…
Articles

การเดินทางของปลาทะเล

แต่ก่อนจะซื้อปลาซักตัว คุณรู้ไหมครับว่า ปลาทะเลสวยงามที่ถูกขายกันอยู่ทุกวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร? มาจากไหน? อยากจะให้ทราบกันไว้ว่า กว่าที่ปลาทะเลจะเดินทางมาถึงมือเรา มันต้องผ่านการเดินทางมาอย่างไรบ้าง เพราะ 99% ของปลาทะเลที่มีจำหน่ายในตลาดปลาสวยงามของประเทศไทยนั้นเป็นปลาที่ได้จากการ รวบรวมจากธรรมชาติทั้งสิ้น โดยหลักๆ แล้วแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ หนึ่ง,…
Articles

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้ในตู้ทะเล

โดยคุณ Angel Ginkosea การ ใช้ถ่านกัมมันต์ในตู้ทะเลนั้น ได้มีการถกเถียงกันมาตลอด โดยมีผู้ให้ความเห็นตั้งแต่ “ต้องใช้” จนถึง “ห้ามใช้” เลยทีเดียว ในปัจจุบันผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ตระหนักถึงข้อดี และความจำเป็นของถ่านกัมมันต์ในระบบกรอง แต่กระนั้น นักเลี้ยงตู้ทะเลที่ใช้มันไม่กี่คนเท่านั้น…

Read more
Articles

อุปกรณ์ที่ต้องมีในการเลี้ยงปลาทะเล

นอกจากอุปกรณ์พื้นฐาน คือ ตู้เลี้ยง อุปกรณ์ทำคลื่น ระบบกรอง แล้วสิ่งที่ผู้เลี้ยงปลาทะเล ควรจะมี คือ ตู้กักโรคปลา เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความเค็มของน้ำ เทอร์โมมิเตอร์ ชุดทดสอบน้ำ โดยเฉพาะชุดทดสอบแอมโมเนีย ชุดทดสอบไนไตรต์ ชุดทดสอบความเป็นด่างของน้ำ(Alkalinity)…
Articles

แอมพิพอด Amphipod

ตั้งแต่เลี้ยงปลาทะเลวันแรก จะได้เห็นตัวแปลกๆมากมายแหวกว่ายอยู่ในตู้ตอนเซ็ตตู้ใหม่ๆหลายๆคนอาจจะไม่ รู้ว่าคือตัวอะไร แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร บอกแต่ว่ามีประโยชน์และมันกินอะไรล่ะ.. สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เราจะเรียกว่า Pod ซึ่งจะพบได้ในตู้ปลาทะเลของเรา หลายคนอาจจะสงสัยกันบางคนนึกว่าให้โทษก็ตกใจถามกันให้วุ่น (Amphipoda) เกริ่นนำ แอมพิพอดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ใน Order ของ Amphipoda…
Articles

การเพิ่มความเร็วในการเซ็ทตู้ปลาทะเล

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการตั้งตู้เลี้ยงปลาทะเล ซึ่งถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไปปลาที่นำมาเลี้ยงจะตายในระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ เนื่องจากของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาสะสมมากขึ้นจนเป็นพิษกับปลา เนื่องจากเมื่อมีการตั้งตู้ใหม่ๆจะยังไม่มีแบคทีเรียเกิดขึ้นในระบบกรอง ซึ่งทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เกิดขึ้นในตู้ ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเป็นการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่มีหน้าที่กำจัดของเสียให้มีจำนวนมากขึ้นก่อนการปล่อยปลาลงเลี้ยง แบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า “ไนตริฟายอิ้ง แบคทีเรีย, Nitrifying bacteria” ทำหน้าที่เปลี่ยนแอมโมเนียและไนไตร์ต ซึ่งเป็นพิษกับปลาให้กลายเป็นไนเตรต…

Read more
Uncategorized

Ecotech Versa Dosing Pump Unbox And Feature

Dosing Pump คืออะไร ทำไมต้องใช้ ? ในการเลี้ยงตู้ปลาทะเลทั้ง SPS , LPS นั้นปะการังจำเป็นที่จำต้องใช้ Calcium , Magnesium , Trace…
Review

Redsea Coral Pro Salt เกลือ Premium จัดเต็มทุกแร่ธาตุ

เมื่อก่อนเราคงพบเห็นเกลือ Red Sea ในถังสีน้ำเงินธรรมดาๆ แต่เกลือที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้ เป็นเกลือเกรด Premium หรือเกรดสูงที่สุดของทาง Redsea มาในถังสีดำฉลากสีม่วง พร้อมทั้งระบุหน้าถังว่า ที่ความเค็ม 33 ppt สามารถให้…
8.0
Review

Eheim Feeding Station เบื่อไหมใช้เครื่องให้อาหารปลาแล้วอาหารลอยไปทั่ว

เวลาไม่อยู่บ้านเราจะกังวลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เลี้ยงปลาทองทะเลทั้งหลาย ซึ่งปลาทองเหล่านี้ต้องกินอาหารค่อนข้างบ่อย ไม่งั้นจะผอมแห้งได้เนื่องจากเป็นปลาที่เผาผลาญพลังงานตลอดเวลา พอเราใช้เครื่องให้อาหารปลา ก็จะเกิดปัญหาอาหารลอยไปลงกรองทำให้คุณภาพน้ำแย่ลงเรื่อยๆ Eheim Feeding Station ช่วยคุณได้ ! การออกแบบของ Eheim ดูเหมือนจะไม่มีอะไร จุดเด่นคือปรับเปลี่ยนมุมให้เข้ากับตู้ได้หลายแบบมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตู้มีคาน…

Read more