CoralSoft Coral

Yellow Polyp

อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีลักษณะเป็นดอกคล้ายปะการังกระดุม มีสีเหลืองสดใสสวยงามแต่ไม่สะท้อนแสง

มีหนวดสีเหลืองและทั้งลำต้น หากกระแสน้ำแรงหนวดจะยืดยาวขึ้นเรื่อยๆ

หนวดสามารถจับอาหารกินและแพลงตอนกินได้ ให้ Cycropeeze , Reef perl จะทำให้โตเร็วขึ้น

ชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรง

สังเคราะห์แสง ชอบแสงค่อนข้างปานกลาง – แสงจัด

หากนำมาเลี้ยงในตู้ที่มี Nitrate (NO3 สูงจะทำให้กลายเป็นสีเหลืองเข้มอมน้ำตาล)

โดยปกติหนวดไม่เป็นอันตรายต่อปะการังรอบข้างแต่เมื่อเครียดอาจจะมีการพ่นเมือกที่มีพิษออกมาได้ เลี้ยงง่ายโตเร็ว

About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
AnemoneCoral

Rock Flower Anemones

CoralSoft Coral

Sansibia (Blue Sansibia Xenia)

CoralSoft Coral

Neon Green Nephthea

CoralSoft Coral

Xenia Coral (Not Pulsing)