AngelfishFish

Japanese Pygmy Angelfish

ชื่อไทย: เจแปนนีสแองเจิล
ชื่อสามัญ: Japanese Pygmy Angelfish, Japanese Angelfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge interruptus (Tanaka, 1918)
เขต การกระจายพันธุ์: พบทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมากพบที่ประเทศญี่ปุ่น กระจายมาถึงประเทศไต้หวัน แต่บางครั้งก็อาจจะพบได้ที่หมู่เกาะฮาวายเช่นกัน
ขนาด: 19 ซม. (7.5 นิ้ว)

อุปนิสัย:

ในธรรมชาติพบอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงแปดตัวต่อฝูง ในแต่ละฝูงจะมีปลาตัวผู้เพียงหนึ่งตัว เลี้ยงได้ไม่ยากนัก แต่ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่ เพราะเป็นหนึ่งในแองเจิลแคระที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำที่ใช้เลี้ยงควรมีอุณหภูมิราว 25 องศา ปลาสามารถปรับตัวให้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นได้ แต่ต้องคงที่ ไม่แกว่งไปมา

หมายเหตุ:

  • มีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้เพื่อจำหน่ายแล้ว ในมลรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปลาเพศผู้ กับปลาเพศเมียนั้น สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยตาเปล่า ปลาเพศผู้จะมีสีออกฟ้ามากกว่า ในขณะที่ปลาเพศเมียจะมีสีพื้นอมส้ม ปลาชนิดนี้ สามารถเปลี่ยนเพศได้ เช่นเดียวกับแองเจิลแคระตัวอื่นๆ
About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
FishGroupers

Panther Grouper (เก๋าหงส์)

FishGroupers

Lyretail Grouper (เก๋าหางบ่วง)

FishScorpionfish

Harlequin Hind (เก๋าโพลินี่)

FishScorpionfish

Yellowspotted Scorpionfish (ปลาหินจุดเหลือง)