FishScorpionfish

Horrid Stonefish (ปลาหิน)

ชื่อไทย: ปลาหินชื่อสามัญ: Horrid Stonefish, Estuarine Stonefishชื่อวิทยาศาสตร์: Synanceia horrida (Linnaeus, 1766)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิกตะวันตก เช่นอินเดีย จีน ออสเตรเลียขนาด: โตเต็มที่ราว 30 ซม….

Read more
FishScorpionfish

Flasher Scorpionfish (ไวท์สกอร์เปี้ยน)

ชื่อไทย: สกอร์เปี้ยน, ปลาแมงป่อง, ไวท์สกอร์เปี้ยนชื่อสามัญ: Flasher Scorpionfishชื่อวิทยาศาสตร์: Scorpaenopsis macrochir (Ogilby, 1910)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาด: โตเต็มที่ราว 13 ซม. (5 นิ้ว)  อุปนิสัย:…
ButterflyfishFish

Auriga Butterflyfish (ผีเสื้อลายไขว้)

ชื่อไทย:  ผีเสื้อลายไขว้, ผีเสื้อลายไขว้ท้ายเปียชื่อสามัญ: Auriga Butterflyfish, Threadfin Butterflyfishชื่อวิทยาศาสตร์: Chaetodon auriga (Forsskal, 1775)เขตการกระจายพันธุ์: มีการกระจายพันธุ์กว้าง พบได้ทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิกไปจนถึงทะเลแดง และออสเตรเลียขนาด: โตเต็มที่ราว 23 ซม….
Articles

ตะไคร่ในตู้ปลาทะเล

ในตู้ปลาทะเล หรือ ตู้ปะการัง ที่มีสาหร่ายเกิดขึ้น หรือ สาหร่ายที่เราตั้งใจที่จะเลี้ยง จำเป็นต้องมีการควบคุมไม่ให้มันเจริญเติบโตมากเกินไป มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาต่อการเติบโตหรือการอยู่รอดของปะการังที่เลี้ยงไว้ได้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของสาหร่าย/ตะไคร่ สาหร่าย จะสามารถผลิตอาหารโดยผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง กล่าวคร่าว ๆ คือ เปลี่ยน…

Read more
Articles

9 ขั้นตอนในการทำตู้ทะเล (ฉบับ 2021)

ขั้นที่ 1 การเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ (ขั้นตอนสำคัญสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้ตู้แตก) ตู้เลี้ยงปลาทะเลไม่ควรตั้งไว้ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวันมาก เช่น ตั้งไว้ในบริเวณที่โดนแดดโดยตรงในช่วงใดช่วงหนึ่งของวัน เมื่อตั้งตู้และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุแต่งตู้ รวมทั้งระบบกรองเรียบร้อยแล้ว จึงนำน้ำทะเลหรือน้ำเกลือผสมแล้วมาใส่ในตู้ น้ำทะเลที่ใช้ควรจะเป็นน้ำทะเลที่ผ่านการกรองและพักโดยให้อากาศมาแล้วอย่างน้อย 7 วัน น้ำที่ใช้ควรมีความเค็มอยู่ระหว่าง…
Articles

รู้จักกับระบบกรองน้ำในตู้ทะเล

ระบบการกรองน้ำในตู้ปลาทะเล ตู้ปลาก็เหมือนกับการตัดส่วนปะการังขนาดเล็กออกมา เช่นเดียวกัน ของเสียที่เกิดขึ้นจากเมตาบอลิซึ่มของสิ่งมีชีวึตทั้งพวกปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยขับออกมาเป็นยูเรียและกรดยูริกพอๆกับแอมโมเนียที่เกิดขึ้น อาหารที่่ให้ สาหร่ายที่เน่าเปื่อย เหล่านี้เป็นเหตุให้ไนโตรเจนในตู้สูงขึ้นทำไมจะต้องมีการกรองด้วย? ในแนวปะการังตามธรรมชาติเราจะพบสภาพสมดุลย์ทางชีวะ ทุกสิ่งขึ้นกับธรรมชาติ หลักการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตยังไม่พัฒนา หรืออีกนัยหนึ่งจะถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตอื่นตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในตู้ปลา ทุกสิ่งมีอยู่โดยความตั้งใจของผู้เลี้ยง…
ClownfishFish

Percula Clownfish

ชื่อไทย: เพอร์คูล่า, การ์ตูนเพอร์คูลา, การ์ตูนเสื้อกั๊ก ชื่อสามัญ: Percula Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion percula (Lacepede, 1802) เขตการกระจายพันธุ์: มหาสมุทรแปซิฟิก ขนาด:…

Read more
ClownfishFish

Pink Skunk Clownfish

ชื่อไทย: การ์ตูนอินเดียนแดง ชื่อสามัญ: Pink Skunk Clownfish, Pink Anemonefish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion perideraion (Bleeker, 1855) เขตการกระจายพันธุ์: ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก…
ClownfishFish

Oman Clownfish

ชื่อไทย: การ์ตูนโอมาน ชื่อสามัญ: Oman Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion omanensis (Allen & Mee, 1991) เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะอ่าวอะเรเบียน ชายฝั่งของประเทศโอมาน…
ClownfishFish

Orangefin Anemonefish

ชื่อไทย: ลายปล้องแถบฟ้า ชื่อสามัญ: Orangefin Anemonefish, Bluestripped Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion chrysopterus (Cuvier, 1830) เขตการกระจายพันธุ์: ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาด:…

Read more