DemselfishFish

Red Sea Dascyllus

ชื่อไทย: มุกข์ประดิษฐ์เรดซีชื่อสามัญ: Red Sea Dascyllusชื่อวิทยาศาสตร์:  Dascyllus marginatus (Ruppell, 1829)เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะทะเลแดง และอ่าวเอเดนขนาด: โตเต็มที่ราว 7 ซม. (3…

Read more
DemselfishFish

Yellow Chromis

ชื่อไทย: ตะกรับเหลืองน้ำลึกชื่อสามัญ: Yellow Chromisชื่อวิทยาศาสตร์: Chromis analis (Cuvier, 1830)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียขนาด: โตเต็มที่ราว 15 ซม. (5.2 นิ้ว) อุปนิสัย: เด็มเซลชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก…
DemselfishFish

Half-Blue Damselfish

ชื่อไทย: เด็มเซลท้องเหลืองชื่อสามัญ: Azure Demselfish, Half-Blue Damselfish, Yellow Belly Damselfishชื่อวิทยาศาสตร์:  Chrysiptera hemicyanea (Weber, 1913)เขตการกระจายพันธุ์: พบทั่วไปทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียขนาด: โตเต็มที่ราว…
DemselfishFish

Goldfin Dascyllus

ชื่อไทย: โดมิโน่เหลืองชื่อสามัญ: Goldfin Dascyllusชื่อวิทยาศาสตร์: Dascyllus auripinnis (Randall & Randall, 2001)เขตการกระจายพันธุ์: พบทางตอนกลาง และตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก เช่นหมู่เกาะคุก หมู่เกาะไลน์ขนาด: โตเต็มที่ราว 13…

Read more
AngelfishFish

Asfur Angelfish

อุปนิสัย: เป็นแองเจิลที่เลี้ยงไม่ยากนัก แม้จะไม่ง่ายเท่ามาคูแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี กินได้ทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ค่อนข้างก้าวร้าวและหวงถิ่น เป็นแองเจิลที่ควรปล่อยลงเป็นตัวท้ายๆของตู้ ภายในตู้ควรมีพื้นที่เปิดโล่งให้ปลาได้ว่ายบ้าง รายละเอียด ชื่อไทย: อัสเฟอร์ชื่อสามัญ: Asfur Angelfish, Arabian Angelfish,…
AngelfishFish

Bicolor Angelfish

อุปนิสัย: เดิมทีเข้าใจกันว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ยากมาก แต่ปัจจุบันด้วยวิธีการจับที่ดีขึ้น ทำให้อัตราการรอดและสภาพของปลาที่จับขึ้นมาในปัจจุบันก็ดีขึ้นมากเช่นกัน ตู้เลี้ยงควรมีซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนไปมา เมื่อปรับตัวได้จะเป็นปลาที่ก้าวร้าวต่อปลาชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันเป็น อย่างมาก ปลาขนาดใหญ่มักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ไม่ได้ และตายลงในที่สุด ในขณะที่ปลาขนาดเล็กมีโอกาสรอดมากกว่าหากได้ปลามาในสภาพดี หมายเหตุ: เป็นแองเจิลแคระที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดตัวหนึ่ง มีรายงานการพบปลาชนิดนี้ผสมข้ามสายพันธุ์กับหมอเหลือง (Centropyge heraldi) ในธรรมชาติ
AngelfishFish

Blue-Face Angelfish

อุปนิสัย: เป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อายและตื่นตกใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็จะค่อนข้างก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาในกลุ่มเดียวกันเอง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารสด และสามารถฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ไม่ยากนัก ควรใส่ลงไปในตู้เป็นตัวหลังๆ เพื่อป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งกับปลาตัวอื่นๆที่มีรูปร่างหรือลักษณะใกล้ เคียงกัน หมายเหตุ: เมื่อยังเล็กจะมีลวดลายบนพื้นลำตัวเป็นขีดสีฟ้าตรงสลับขาว ลักษณะใกล้เคียงกับลูกปลาสินสมุทร แต่จะมีทรงลำตัวยาวกว่า…

Read more
AngelfishFish

Blue-Mauritius Angelfish

อุปนิสัย: ตามธรรมชาติปลาชนิดนี้ อาศัยในบริเวณที่มีสภาพคล้ายกับแองเจิลชนิดอื่นๆ คือมีซอกโพรงหรือผาหิน มีรายงานว่าสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีในที่เลี้ยง รายละเอียด ชื่อไทย: –ชื่อสามัญ: Debelius Angelfish, Blue-Mauritius Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge debelius (Pyle, 1990)เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะบริเวณรอบเกาะมอริเชียส…
AngelfishFish

Blue-Lined Angelfish

อุปนิสัย: ในช่วงแรกเป็นปลาที่ตื่นตกใจค่อนข้างง่าย ตามธรรมชาติพบเป็นฝูงเล็กๆ ประกอบไปด้วยปลาสองถึงสามตัว ปลาขนาดเล็ก และขนาดกลางปรับตัวให้เข้ากับสภาพในที่เลี้ยงได้ดี ในขณะที่ปลาขนาดใหญ่มักไม่กินอาหาร หรือบ้างครั้งอาจจะยอมอดจนตายได้ ช่วงแรกควรให้อาหารสดเช่นไรทะเล หรือหอยลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของปลา หลังจากนั้นค่อยฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปต่อไป เป็นปลาที่ไม่ค่อยพบในตลาดปลาบ้านเรา รายละเอียด ชื่อไทย: บลูไลน์แองเจิลชื่อสามัญ:…
AngelfishFish

Blue-Ring Angelfish

อุปนิสัย: เป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อายและตื่นตกใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็จะค่อนข้างก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาในกลุ่มเดียวกันเอง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารสด และสามารฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ไม่ยากนัก รายละเอียด ชื่อไทย: สินสมุทร, สินสมุทรวงฟ้า, สินสมุทรลายน้ำเงินชื่อสามัญ: Blue-Ring Angelfish,…

Read more