AngelfishFish

Herald’s Angelfish

ชื่อไทย: หมอเหลืองชื่อสามัญ: Herald’s Angelfish, False Lemonpeel Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge heraldi (Woods & Schultz, 1953)เขตการกระจายพันธุ์: ทางตอนกลาง และฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกขนาด:…

Read more
AngelfishFish

Japanese Pygmy Angelfish

ชื่อไทย: เจแปนนีสแองเจิลชื่อสามัญ: Japanese Pygmy Angelfish, Japanese Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge interruptus (Tanaka, 1918)เขต การกระจายพันธุ์: พบทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมากพบที่ประเทศญี่ปุ่น กระจายมาถึงประเทศไต้หวัน…
AngelfishFish

Halfblack Angelfish

ชื่อไทย: ฮาล์ฟแบล๊ค, หมอครีมชื่อสามัญ: Halfblack Angelfish, Pearl-scaled Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge vroliki (Bleeker, 1853)เขตการกระจายพันธุ์: แถบตะวันตกของเขตอินโด-แปซิฟิก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และหมู่เกาะต่างๆขนาด:…
AngelfishFish

Japanese Swallowtail Angelfish

ชื่อไทย: แจแปนนีสสวอนโล่ชื่อสามัญ: Japanese Swallowtail Angelfish, Blackspot Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Genicanthus melanospilos (Bleeker, 1857)เขตการกระจายพันธุ์: ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกขนาด: 18 ซม. (7…

Read more
AngelfishFish

Joculator Angelfish

ชื่อไทย: จ๊อคคูเลเตอร์, โจคูเลเตอร์, จ๊อคชื่อสามัญ: Joculator Angelfish, Cocos-Pygmy Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge joculator (Smith-Vaniz & Randall, 1974)เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะบริเวณรอบๆ เกาะคริสต์มาส และเกาะโคคอส-คีลลิ่ง…
AngelfishFish

King Angelfish

ชื่อไทย: คิงแองเจิลชื่อสามัญ: King Angelfish, Passer Angelfish, Whitebanded Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Holacanthus passer (Valenciennes, 1846)เขตการกระจายพันธุ์: มีการแพร่กระจายพันธุ์เฉพาะทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก จนถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสขนาด: โตเต็มที่ราว 36 ซม….
AngelfishFish

Lemonpeel X Halfblack (เลม่อนพีลไฮบริด)

ชื่อไทย: เลม่อนพีลไฮบริดชื่อสามัญ: Lemonpeel X Halfblackชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge flavissimus X Centropyge vrolikiเขตการกระจายพันธุ์: พบบริเวณที่ปลาสองชนิดนี้มีเขตที่อยู่ซ้อนกัน เช่นเกาะมาร์แชล, กวม, วานูอาตู เป็นต้นขนาด: โตเต็มที่ราว…

Read more
AngelfishFish

Flame Angelfish

ชื่อไทย: เฟลมแองเจิลชื่อสามัญ: Flame Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge loriculus (Gunther, 1874)เขตการกระจายพันธุ์: ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะฮาวาย และหมู่เกาะใกล้เคียงขนาด: 10 ซม. (4 นิ้ว)…
FishTang

Red Sea Sailfin Tang

อุปนิสัย: ค่อนข้างก้าวร้าวเช่นเดียวกับปลาในกลุ่ม Zebrasoma ชนิดอื่นๆ เป็นแทงก์ในกลุ่มนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่ และระบบกรองที่ดีพอที่จะรับของเสียในปริมาณมากได้ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาที่ค่อนข้างก้าวร้าว หรือปลากินเนื้อที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยไม่มีปัญหา รายละเอียด ชื่อไทย: เบบี้เรดซี, แปซิฟิกแทงก์, เรดซีเซลฟินแทงก์ชื่อสามัญ: Indian…
FishTang

Powderbrown Surgeonfish

อุปนิสัย: เป็นปลาในกลุ่ม Acanthurus ที่เลี้ยงได้ไม่ยากนัก แต่ก็ไม่ง่ายมาก เป็นจุดขาวได้ง่าย ควรให้อาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่าย และผักบ่อยๆ เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงรวมกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือปะการังได้ แต่ไม่ควรเลี้ยงรวมกับตู้สาหร่าย นอกเสียจากว่าจะยอมให้มันได้แทะเล่นบ้าง รายละเอียด ชื่อไทย: เพาเดอบราวน์ชื่อสามัญ:…

Read more